รุ่น ปาฏิหาริย์ เหนือดวง องค์ราชันดำ จตุคามรามเทพ จ้าวแห่งทะเลใต้ จังหวัดนนทบุรีได้จัดกิจกรรมเนื่องใน วันครบรอบ 106 ปี วันพระราชทานธงชาติไทย จังหวัดนนทบุรีประชุมวางแผนและจัดทำผังนโยบายระดับจังหวัดครั้งที่ 2 ที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรีพร้อมคณะชาวตำบลท่าอิฐจังหวัดนนทบุรีมอบสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) แด่ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ในงาน OTOP Midyear 2023 ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรีปิดอบรมผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบ Infographic คลิป และสื่อโซเชียลมีเดียพร้อมมอบประกาศนียบัตรผ่านการอบรม จำนวน 70 ราย 

ข่าวเด่น

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ช่วยพสกนิกรพื้นที่เสี่ยงภัย ห่างไกลทุรกันดารให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชในท้องถิ่นกันดารและห่างไกลได้จัดตั้งขึ้นในปี 2520 ด้วยพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ให้ราษฎรได้รับการรักษาพยาบาลอย่างมีมาตรฐานและทั่วถึง โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดารทุกหนแห่งในประเทศ ให้ได้รับโอกาสในการรักษาที่มีประสิทธิภาพและเท่าเทียมกัน ทรงให้การสนับสนุนวงการแพทย์และสาธารณสุข พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ ทรงมีพระราชดำริจัดตั้งโครงการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมสุขภาพของเหล่าพสกนิกร รวมถึงทรงสืบสานต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการแพทย์และการสาธารณสุขของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ สานต่อให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
ชมข้อมูล
ร้าน Vapor
 PATA Plantation
เรือนน้ำ The River House 1953
บ้านระเบียงน้ำ

ศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์

- บริการออนไลน์ -

บทความ และ Inforgraphic

INFOGRAPHIC

VIDEO Multimedia

ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government