นายปรีดา เชื้อผู้ดี (ที่ปรึกษากรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย/นายก อบต.ท่าอิฐ)ลงพื้นที่โครงการสนับสนุน " โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการถ่าย ปีงบประมาณ 2566 ม.10 ต.ท่าอิฐ "

นายปรีดา เชื้อผู้ดี (ที่ปรึกษากรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย/นายก อบต.ท่าอิฐ)ลงพื้นที่โครงการสนับสนุน " โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการถ่าย ปีงบประมาณ 2566 ม.10 ต.ท่าอิฐ "
วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลา 09.30 น. นายปรีดา เชื้อผู้ดี (ที่ปรึกษากรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย/นายก อบต.ท่าอิฐ) ลงพื้นที่โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการถ่าย ปีงบประมาณ 2566 หมู่ 10 ตำบลท่าอิฐ พร้อมด้วย นายสมทรง เชื้อผู้ดี (รองนายก อบต.ท่าอิฐ) , นายโสภณ ลานทอง (เลขานุการนายก อบต.ท่าอิฐ) และนางสาวปริยากร เชื้อผู้ดี (นักพัฒนาชุมชน อบต.ท่าอิฐ) , สมาชิกสภา อบต.ท่าอิฐ หมู่ 10 , ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม อบต.ท่าอิฐ ณ หมู่ 10 ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความยอดนิยม
Tag