จังหวัดนนทบุรีจัดประชุมผู้บริหารส่วนท้องถิ่นเพื่อขับเคลื่อนการทำงานนโยบายที่สำคัญในการบูรณาการระหว่างจังหวัดกับส่วนท้องถิ่น

   วันนี้( 13  พ.ย.2566) ที่ ห้องประชุมมหาเจษฏาบดินทร์ ชั้น5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี  นายสุธี  ทองแย้ม  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานประชุมผู้บริหารส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งที่  8/2566 เพื่อให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงการสะท้อนปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ แนวทางการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ร่วมกัน  ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้มอบนโยบายในการบริหารงานให้แก่ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแนวทางพัฒนาที่เน้นหนักการขับเคลื่อนการทำงานนโยบายที่สำคัญในการบูรณาการระหว่างจังหวัดกับส่วนท้องถิ่น ภายใต้ “นนทบุรี 6 ดี สู่เมืองน่าอยู่” (Livable City) คือการบริหารจัดการรักษาแม่น้ำเจ้าพระยาให้สะอาดน่ามองน่าเที่ยวต้องเริ่มจากการรักษาแม่น้ำลำคลองสายย่อยและบ้านเรือนของประชาชนโดยการติดตั้งถังดักไขมันเพื่อไม่ให้ปล่อยน้ำเสียลงแม่น้ำคลอง ทั้งนี้ต้องอาศัยส่วนท้องถิ่นเพื่อขับเคลื่อนเป็นสำคัญในการบริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่อให้แม่น้ำเจ้าพระยาสะอาดเป็นแม่น้ำสายหลักของประเทศ พร้อมกันนี้ยังเน้น “Traffy Fondue”คือแอปพลิเคชั่นสำหรับรับแจ้งปัญหา ข้อเสนอแนะจากผู้แจ้ง และ ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการปัญหาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแจ้งเหตุและข่าวสารจากประชาชนสู่ภาครัฐเพื่อแก้ปัญหาทุกข์สุขของประชาชนโดยต้องมีการบูรณาการจากท้องถิ่นต่างๆต้องมีส่วนร่วม
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความยอดนิยม
Tag