ประเพณีตักบาตรดอกไม้ของชาวมอญ

ประเพณีตักบาตรดอกไม้ของชาวมอญ
     ประเพณีตักบาตรดอกไม้ของชาวมอญ  จัดเป็นเทศกาลที่สำคัญ เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธประวัติอันเป็นการบูชาต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า กล่าวคือเมื่อครั้งที่พระพุทธองค์เสด็จขึ้นไปโปรดพุทธมารดาบนเทวโลกนั้น พระองค์ได้เสด็จประทับอยู่บนเทวโลกเพื่อโปรดพุทธมารดาตลอดพรรษานั้น บรรดาอาณาประชาราษฎร์ทั้งหลายต่างคิดคำนึงถึงพระบรมศาสดา และต่างรอคอยการเสด็จกลับของพระพุทธองค์อยู่ตลอดเวลา
    
     ครั้นถึงวันเสด็จกลับพระพุทธองค์ชาวเมืองได้ทราบข่าวต่างดีอกดีใจ เตรียมการต้อนรับการเสด็จกลับของพระพุทธองค์อย่างมโหฬาร ยิ่งเมื่อพระพุทธองค์ได้เสด็จกลับมนุษย์โลกที่เมืองสังกัสสะเหล่าเทพยดาทั้งหลายได้เนรมิตบันไดทอง บันไดเงิน และบันไดแก้วถวายแด่พระองค์ ส่วนชาวเมืองสังกัสสะตั้งแต่พระราชาตลอดจนประชาราษฎร์ทั้งหลาย รวมตลอดถึงท้าวพระยามหากษัตริย์และราษฎรจากนครอื่น ต่างมาร่วมเฝ้ารับเสด็จอย่างล้นหลาม พร้อมจัดเตรียมบุปผามาลาเครื่องสักการะต่างๆ เพื่อเป็นพุทธบูชา
 
     ครั้นถึงเวลาเสด็จพระพุทธองค์ทรงเสด็จดำเนินทางบันได้แก้ว บรรดาเทพยดาต่างถวายสักการะองค์พระพรหมและสักกะเทวธาร นำฉัตรเครื่องสูงบังสูรย์กางกั้นองค์พระบรมศาสดา เทพยดาทั้งหลายต่างประโคมดนตรีโปรยดอกไม้และตามเสด็จพระพุทธองค์เพื่อถวายการส่งเสด็จกลับมนุษย์โลก
 
     เมื่อพระองค์เสด็จถึงมนุษย์โลกที่เมืองสังกัสสะนั้น เหล่าบรรดามหากษัตริย์และอาณาประชาราษฎร์ต่างปลื้มปิติโสมนัส ทำการบูชาพระบรมศาสดาด้วยดอกไม้ ของหอมต่างๆ อย่างมากมาย ชาวมอญได้นำเอาพุทธประวัติตอนดังกล่าวนี้มาจัดเป็นพิธีตักบาตรดอกไม้
 
กำหนดงาน
     การตักบาตรดอกไม้จัดขึ้นในเทศกาลออกพรรษา ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ชุมชนมอญ ในที่ต่างๆ จะจัดงานนี้ขึ้นที่วัดสำคัญของชุมชน เช่น บ้านบางกระดี่ จัดที่วัดบางกระดี่, ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จัดที่วัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร, บ้านโป่ง จัดที่วัดใหญ่นครชุมน์ และโพธาราม จังหวัดราชบุรี จัดที่วัดคงคารามเป็นต้น
     กิจกรรม / พิธี ในวันออกพรรษา หลังจากถวายอาหารบิณฑบาตแด่พระสงฆ์ในเวลาเพลแล้ว พระสงฆ์ทั้งหมดจะไปร่วมทำพิธีปวารณาออกพรรษาในพระอุโบสถ โดยที่ชาวบ้านนั่งอยู่ตลอดสองข้างทาง พร้อมทั้งจัดเตรียมดอกไม้ธูปเทียน ไว้ถวายสักการะ ครั้นถึงเวลาที่พระสงฆ์ลงโบสถ์เพื่อทำพิธีปวารณาออกพรรษาจะอัญเชิญพระพุทธรูปนำขบวนพระสงฆ์ เมื่อพระสงฆ์เดินไปพระอุโบสถ ชาวบ้านค่อยๆ ถวายดอกไม้ ธูปเทียนใส่ในย่ามของพระสงฆ์เหล่านั้น เพื่อบูชาพระรัตนตรัย เมื่อพระสงฆ์ได้รับถวายดอกไม้ ธูปเทียน จากชาวบ้านแล้ว จะไปร่วมทำพิธีปวารณาออกพรรษาในพระอุโบสถการที่ขบวนแห่พระสงฆ์ลงสู่พระอุโบสถ เพื่อทำพิธีปวารณาออกพรรษานี้ เปรียบได้กับพุทธประวัติครั้งเสด็จลงจากเทวโลก


image รูปภาพ
image
image
image
image

image วิดีโอ

ไฟล์เอกสารประกอบ
|

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar