ผู้ว่าฯ นนท์ พาสื่อ "ล่องเรือนนท์ยลเจ้าพระยา ตระการตามหานคร"
 

ผู้ว่าฯ นนท์ พาสื่อ "ล่องเรือนนท์ยลเจ้าพระยา ตระการตามหานคร"
         วันนี้  (24 ะ.ย.65)  เวลา 17.30 น. ณ  ท่าเรือวัดแคนอก ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  นายสุธี ทองแย้ม  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  นำคณะสื่อมวลชน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดนนทบุรี คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. สำนักงานกรุงเทพมหานคร กว่า 50 คน ล่องเรือชมเส้นทางการท่องเที่ยวทางน้ำเชื่อมโยงจังหวัดนนทบุรี-กรุงเทพมหานคร "ล่องเรือนนท์ยลเจ้าพระยา ตระการตามหานคร"  ผ่านสถานที่สำคัญ ๆ ได้แก่ สะพานพระนั่งเกล้า สะพานมหาเจษฏาบดินทรนุสรณ์ วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร ศาลากลางจังหวัดนนทบุรีหลังเก่า สะพานพระราม 5 วัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร สะพานพระราม 7 วัดสร้อยทอง (พระอารามหลวง) สัปปะยะสภาสถาน หรือรัฐสภาแห่งใหม่ สะพานกรุงธน สะพานพระราม 8 พระบรมมหาราชวัง ป้อมวิไชยประสิทธิ์ วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร  สะพานพระพุทธ และไอคอนสยาม ชมความสวยงามของวิถีชีวิตริมแม่น้ำเจ้าพระยา  ซึ่งการล่องเรือในตรั้งนี้เพื่อให้สื่อมวลชนประชาสัมพันธ์การเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวทางน้ำของจังหวัดนนทบุรีที่เชื่อมโยงกรุงเทพมหานคร. และจังหวัดปริมณฑล นำไปเผยแพร่ขยายผลสู่ประชาชน เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเที่ยวภายในประเทศมากขึ้น

 


image วิดีโอ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar