พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระบรมราชินี ทรงเปิดอาคารมหิตลาธิเบศร กระทรวงสาธารณสุข

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระบรมราชินี ทรงเปิดอาคารมหิตลาธิเบศร กระทรวงสาธารณสุข
     วันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารมหิตลาธิเบศร สถาบันมหิตลาธิเบศร และห้องประชุมวชิรเวช กับทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ อาคารมหิตลาธิเบศร กระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และข้าราชการชั้น เฝ้าฯ รับเสด็จ
โอกาสนี้ ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายอาคารมหิตลาธิเบศร ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระนามาภิไธย “มหิตลาธิเบศร” ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ซึ่งเป็นสมเด็จพระบรมราชชนกในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเป็นสมเด็จพระบรมอัยกาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นชื่ออาคาร เพื่อความเป็นสิริมงคล
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

image วิดีโอ

ไฟล์เอกสารประกอบ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระบรมราชินี ทรงเปิดอาคารมหิตลาธิเบศร กระทรวงสาธารณสุข.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar